(+88) 01704 365 350

New Products


Wifi

ESP8266 WiFi Module

AI-Thinker ESP8266 ESP-01 Serial Wifi Networking Module
৳275

ESP-12F Wifi Module

ESP8266 ESP-12F Remote Serial Port WiFi Module
৳329.16

NodeMcu Lua V2 ESP8266 WiFi with CP2102

ESP-12E CP2102 NodeMcu Lua V2 Wifi IoT Mudule
৳429.93

NodeMcu Lua V3 ESP8266 WiFi with CH340G

NodeMcu Lua V3 WiFi Module Based CH340G ESP8266
৳448.9

ESP32 MCU Development Board

ESP32-WROOM-32 Wi-Fi+BT+BLE MCU Module
৳729.6
Top